Συμμετέχω στο Σχεδιασμό

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτηματολόγια και βοηθήστε το Δήμο να καταγράψει σωστά τις συνήθειες και τις ανάγκες σας.

Αν είστε κάτοικος της πόλης της Σητείας απαντήστε εδώ.

Αν είστε γονές ή κηδεμόνας μαθητή/τριας απαντήστε εδώ σχετικά με τις μετακινήσεις του παιδιού σας.